Registreer voor onze nieuwbrieven en contactavonden

Wij zenden u graag af en toe emails met nuttige informatie over:

  • vastgoed en al wat daar komt bij kijken
  • overname en overgave van ondernemingen
  • onze contactavonden
  • de Open Coffees die wij organiseren

U kan er voor kiezen om onze emails wel of niet te ontvangen of enkel deze die u intersseren.

Het inschrijfformulier vindt u door hier te klikken.