Antimisbruikwet

In juni 2014 organiseerden wij in samenwerking met Marc Verbeek (BDO) en Notaris Danny Geerinckx een zeer boeiende contactavond.

Vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht ...
Wat zijn de voordelen en wat kan nog na de antimisbruikwet ?

Naast de gewone aankoop/verkoop van vastgoed zijn er een aantal wettelijke constructies die bijzonder nuttig kunnen zijn. In deze contactavond gaan we in op wat die constructies juist als voor- en nadelen hebben, zowel in het kader van vennootschappen als voor private investeringen.
Tevens wordt toegelicht hoe de uitbreiding van de antimisbruikwet de gebruiksmogelijkheden beperkt heeft.

Sinds het invoeren van de antimisbruik bepalingen per 1 juni 2012 is er immers veel onzekerheid over wat nu wel en niet kan.  We zijn nu twee jaar verder en stilaan worden de grenzen duidelijk en kunnen de risico’s beter ingeschat worden.
In deze contactavond brengen wij u de grote lijnen zodat u als bedrijfsleider en/of investeerder weet wat kan, wat niet kan en waar voorzichtigheid en deskundig advies nodig is. 

De sprekers zijn Marc Verbeek (BDO) en notaris Danny Geerinckx

Marc Verbeek is belastingconsulent en partner bij BDO. Hij heeft een grote kennis van en ervaring met het structureren van investeringen in vastgoed en wat daarvan de voor- en de nadelen zijn.  Hij is een boeiende spreker die vanuit zijn ruime praktijkervaring zeer goed kan duiden waar de opportuniteiten liggen en wat de risico’s zijn.

Danny Geerinckx is notaris te Aarschot. Hij heeft als notaris een grote kennis van en ervaring met ondermeer opstalrecht, vruchtgebruik en erfpacht.  Hij is een boeiende spreker die vanuit zijn notarispraktijk zeer concreet kan vertellen hoe en waarvoor deze structuren opgezet worden en wat daar bij komt kijken.

Download hier de handouts : Nieuwe_Antimisbruikbepaling_ABM-Altos_pres_140603.pdf