WIST U DAT…

Een patrimoniumvennootschap overlaten, hoe begin ik eraan?

 Laten we bij het begin beginnen.

Wat is een patrimoniumvennootschap?

Een patrimoniumvennootschap is een specifieke juridische structuur die wordt gebruikt om zowel roerend als onroerend vermogen te beheren, zoals vastgoed en aandelen.

Het unieke aan een patrimoniumvennootschap is dat deze onderworpen is aan vennootschapsbelasting in plaats van personenbelasting, wat vaak fiscale voordelen kan opleveren.

Voor bedrijfsleiders en ondernemers kan het oprichten van een patrimoniumvennootschap een slimme zet zijn om hun vermogen te structureren en te optimaliseren.

Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend (zoals kapitaal en aandelen) en onroerend vermogen (zoals vastgoed) te beheren. De patrimoniumvennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, in tegenstelling tot de personenbelasting die geldt voor particulieren. Patrimoniumvennootschappen kunnen onder verschillende juridische vormen worden opgericht, zoals een BV, NV, CV, enz.

De activiteit van een patrimoniumvennootschap bestaat uitsluitend uit het beheren en verhuren van vastgoed. Er is geen minimumvereiste qua aantal vastgoedeenheden - de inhoud kan variëren van één tot honderden units.

Voordelen en aandachtspunten

Het opzetten van een patrimoniumvennootschap biedt diverse voordelen, zoals fiscale optimalisatie en betere bescherming van het vermogen. Echter, het proces kan complex zijn en vereist een grondige kennis van zowel juridische als fiscale implicaties.

Zo moet men in sommige gevallen rekening houden met aankoopstructuren via zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, recht van opstal, en erfpacht. Daarnaast zijn er fiscale overwegingen bij verbouwingen, beëindiging van contracten, en verkoop van onroerend goed. Daarom is deskundig advies essentieel.

De rol van ABM-Altos

Bij ABM-Altos bieden wij bedrijfsleiders en ondernemers ondersteuning bij de verkoop van hun patrimoniumvennootschap.

Het begint allemaal met het juiste advies en een correcte waardebepaling van het onroerend goed binnen de vennootschap. Daarna bepalen we de waarde van de aandelen van de vennootschap.

We adviseren ook over de haalbaarheid van de verkoop en of het misschien beter is om bepaalde onroerende goederen uit de vennootschap te verkopen om zo met het resterende vastgoed een homogener aanbod te creëren ofwel om het vastgoed uit de vennootschap te verkopen en de daarna de vennootschap te liquideren.

Onze begeleiding strekt zich uit van advies, waardebepaling van het onroerend goed en de aandelen, de verkoop tot en met het opstellen van een correcte aandelenovereenkomst en invullen en voorbereiden van de noodzakelijke documenten

Complexiteit van patrimoniumbeheer

Het beheren van een patrimoniumvennootschap kan ingewikkeld zijn. Er zijn tal van factoren om rekening mee te houden, zoals de registratie van rechten bij aankoop, optimalisatie van btw-druk bij investeringsprojecten, en overwegingen bij het aankopen, aanhouden of verkopen van vastgoed.

Bovendien moet men ook nadenken over de overdracht van vastgoed naar de volgende generatie. Deze complexiteit maakt het noodzakelijk om deskundig advies in te winnen om ervoor te zorgen dat alle stappen correct en efficiënt worden uitgevoerd.

Drie take-aways:

  • Patrimoniumvennootschappen bieden fiscale voordelen, zoals belastingbesparingen en de mogelijkheid om vermogen efficiënt te beheren.
  • De verkoop van een patrimoniumvennootschap is complex en vereist grondige kennis van juridische en fiscale implicaties, waarbij deskundig advies essentieel is.
  • Het beheren van een patrimoniumvennootschap vraagt om zorgvuldige planning, vooral met betrekking tot successieplanning en de optimalisatie van vastgoedportefeuilles.

Denk je aan de verkoop van je patrimoniumvennootschap of heb je vragen over patrimoniumvennootschappen? 

Vul jouw gegevens in op onze contactpagina of neem rechtstreeks contact met ons op via het nummer 0475 560 427.