WIST U DAT…

Waarom een asbestattest toch zo belangrijk?

Een van de belangrijkste documenten in dit verkoopdossier is het asbestattest. Sinds eind 2022 is dit verplicht voor de verkoop van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd.



Het asbestattest is een officieel document dat bevestigt of er asbest in een gebouw aanwezig is. Als je eigenaar bent van zo'n gebouw, moet je uiterlijk tegen 31 december 2031 zo'n attest hebben. Hoe krijg je dit? Je schakelt een gecertificeerde asbestdeskundige in die een inventarisatie van je pand uitvoert. Dit onderzoek is niet-destructief, wat betekent dat er geen muren of vloeren beschadigd worden.

Normaal gesproken is een asbestattest tien jaar geldig. Maar als je gebouw volledig asbestvrij is, kan het attest onbeperkt geldig zijn. Dit is een nieuwe regel sinds 2024 om onnodige kosten en administratie te verminderen.

Het is belangrijk om een geldig asbestattest te hebben, want zonder dit document kan de verkoop niet doorgaan. De notaris kan dan geen verkoopakte opmaken, en de verkoop kan zelfs nietig worden verklaard.

Wil je meer weten over het asbestattest en de wettelijke eisen? Kijk dan op de website van de overheid.

Hier vind je alles wat je moet weten over het aanvragen van een asbestattest, de verplichtingen bij verkoop en de rol van de asbestdeskundige.